rad

Rad

Rad jest pierwiastkiem chemicznym z grupy metali. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień. Rad posiada silne własności promieniotwórcze i jest zbliżony do baru. Występuje naturalnie w rudach uranu. Został odkryty przez Marię Skłodowską – Curie i jej męża. Związki radu były używane w terapii nowotworowej oraz do produkcji farb luminescencyjnych. Obecnie rad nie jest już używany, ze względu na dużą radioaktywność, która powodowała białaczkę u osób uczestniczących w produkcji soli radu.

Rad zwiększa szybkość mutagenezy organizmów, szczególnie żyjących w jaskiniach. Średnia zawartość radu w tkankach i kościach u ludzi wynosi ok. 2×10(-9) ppm. Obecność radu w dzisiejszym środowisku naturalnym człowieka jest związana m.in. z kopalinami wchodzącymi w skład betonu . Rad dostający się do organizmu drogą oddechową jest 10 razy bardziej kancerogenny niż spożyty.

Czy wiesz, że…
Maria i Piotr Curie odkryli, że rad ma dwa typy promieniowania: jedno bardzo przenikające – beta, drugie łatwo absorbujące – alfa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *