Rubid

W postaci czystej rubid jest metalem o srebrzysto-szarym połysku. Jego własności chemiczne są zbliżone do potasu, tyle że jest jeszcze bardziej reaktywny. Na powietrzu zapala się, z wodą reaguje wybuchowo. Związki rubidu mogą wypełniać niektóre typy ubytków w kościach. Niektóre jego sole, podobnie jak sole litu, mają działanie stymulujące ośrodkowy układ nerwowy. Dawniej podejmowano próby zastosowania soli rubidu w lecznictwie psychiatrycznym. Znane są jego tlenki, sole kwasów nieorganicznych i kilkaset kompleksów metaloorganicznych, jednak żaden z tych związków nie odgrywa praktycznej roli.

A jeśli nadmiar, to…
Rubid może działać toksycznie przy wyższych stężeniach, np. 1000 ppm, działając negatywnie na wzrost, reprodukcję oraz długość życia. Jest bardziej toksyczny w niskich niż przy wysokich stężeniach potasu. Pierwiastek ten nie magazynuje się w szczególny sposób w tkankach. U człowieka występuje w ilości 20 – 60 ppm w stosunku do suchej masy. Wyższe stężenia od 100 do 200 ppm – w stosunku do wilgotnej masy, znajdowano w mięśniach, wątrobie, płucach, nerkach czy mózgu, przy czym wartości te rosną z wiekiem.

Duże ilości Rubidu zawierają:

  • soja
  • mięso
  • zboża

Czy wiesz, że…
Rubid powoduje silne poparzenia skóry i błon śluzowych a sole rubidu są silnie trujące.